Top CNV en MHP achter Ser-advies over economie

ROTTERDAM, 11 MAART. De top van de vakcentrales CNV en MHP staat volledig achter het ontwerp-advies van de sociaal-economische raad (SER) over het beleid voor het nieuwe kabinet.

De dagelijkse leiding van CNV en MHP zal begin volgende week in het beraad met de eigen vakbonden de concessies die in de SER aan werkgevers en Kroonleden zijn gedaan (over waarschijnlijke ontkoppeling van uitkeringen en ambtenarensalarissen aan de loonontwikkeling en over bezuinigingen op de collectieve uitgaven) verdedigen. Dit hebben woordvoerders van beide centrales gezegd. De CNV-woordvoerder wilde niet bevestigen dat CNV-voorzitter A. Westerlaken zijn portefeuille ter beschikking zal stellen als zijn bonden het ontwerp-advies van de SER alsnog afwijzen, zoals De Telegraaf vanmorgen meldde. Het hoogste orgaan van het CNV, de Verbondsraad waarin vertegenwoordigers van de aangesloten CNV-bonden zitten, beslist volgende week dinsdag over het SER-advies. De ambtenarenbond van het CNV (CFO) heeft de meeste problemen met het ontwerp-advies. Het CFO laat zijn uiteindelijke oordeel afhangen van de beraadslagingen in de Verbondsraad. De verwachting is dat de CNV-ambtenaren hun bezwaren zullen inslikken nu de CNV-top zich vierkant achter het SER-advies heeft geschaard.

CNV en MHP zeggen “onaangenaam getroffen” te zijn door de wijze waarop de grootste vakcentrale, de FNV, vorige week onder grote druk van haar bonden op het laatste moment afstand heeft genomen van het ontwerp-advies en een minderheidsstandpunt heeft ingenomen. MHP-voorzitter G. van Dalen spreekt desgevraagd van “een uitermate merkwaardige gang van zaken”, die de overlegeconomie veel schade berokkent. “De FNV suggereert nu wel dat ze het advies op hoofdlijnen is blijven steunen en alleen maar een paar kanttekeningen heeft geplaats, maar als je al hun kanttekeningen bij elkaar optelt, kom je uit bij een wezenlijk ander economisch beleid dat in het meerderheidsadvies wordt bepleit”, aldus Van Dalen.