Textiel drukt resultaat Nijverdal over 1993

AMSTERDAM, 11 MAART. Het concernresultaat van Koninklijke Nijverdal-ten Cate is in 1993 gedaald, ondanks omzetstijging en winsttoename bij de buitenlandse dochters. Deze teruggang is ontstaan doordat de noodzakelijke kostenreducties volgens bestuursvoorzitter G.A. Reudink veel tijd vragen en anderzijds omdat in 1993 relatief hoge voorzieningen moesten worden getroffen.

Vooral de Nederlandse bedrijven in de sector specialistische textiel hadden een slecht resultaat, ondanks het redelijke eerste halfjaar, met als gevolg een verlaging van de nettowinst van deze groep met 12 miljoen gulden. De winst voor belastingen daalde bij de Nederlandse bedrijven met 79 procent, die van de buitenlandse vestigingen daarentegen steeg met 46 procent.

De omzet van Nijverdal-ten Cate daalde al met al 2,3 procent tot 1086 miljoen, in 1992 was dat nog 1111 miljoen gulden. De nettowinst exclusief buitengewone lasten daalde met 34,7 procent tot 26 miljoen gulden. In 1992 was dat nog 40 miljoen. In verband met de herstructureringskosten bij een aantal groepsmaatschappijen werd een voorziening van 16 miljoen netto ten laste van het resultaat gebracht. Na aftrek van deze voorzieningen resteert voor het totale concern een nettowinst van 10,2 miljoen gulden.