Surinaamse scholieren somber over leraarstaking

PARAMARIBO, 11 MAART. De leerlingen van de Surinaamse middelbare scholen raken somber gestemd over de lerarenstaking, die nu al een week duurt. Maar de leraren verkeren in opperbeste stemming.

In een verklaring hebben vertegenwoordigers van de leerlingen van zeven middelbare scholen gezegd 'begrip' te hebben voor de acties van hun leraren. Maar zij zien zich nu geconfronteerd met een situatie “die in alle toonaarden als onacceptabel dient te worden bestempeld”. Het onderwijs wordt de dupe van de staking om hoger salaris.

De scholieren klagen: “Nu dringt tot ons door wat de consequenties zijn van de acties van de leerkrachten aan wie wij ons willen optrekken.” Zij vrezen de grote verliezers te worden. “Wij zullen ons gesterkt voelen wanneer de gemeenschap haar solidariteit met ons betuigt”, aldus de verklaring.

Maar de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), W. Valies, vertelt dat de stemming onder de stakers 'vastberaden' is en dat steeds meer leerkrachten zich aansluiten bij de bond. De bond heeft ook ondersteuning gekregen van de in Brussel gevestigde organisatie Education International, die aan minister G. Hiwat (onderwijs) een brief heeft geschreven, de hoop uitsprekend dat spoedig overeenstemming bereikt wordt.

Education International zegt verrast te zijn dat de minister het principe 'no work, no pay' hanteert, terwijl de overheid in andere gevallen dat niet gedaan heeft. Hiwat had eerder al uitgelegd dat de overheid het principe niet heeft toegepast in recente stakingen bij de douane en de politie, omdat er toen een conflict was tussen vakbond en werkgever, wat in het geval van de BvL niet zo is.

De minister heeft gisteren het vakbondsbestuur ontvangen. Over salarisverhogingen kan hij geen toezeggingen doen, omdat dit een onderwerp is dat alle landsdienaren aangaat en hij hierin slechts spreekbuis is van de regering. Gisteren werd bekend dat de Surinaamse regering van plan is om alle ambtenarensalarissen te verdubbelen, ter compensatie van de hoge inflatie.

Volgens Hiwat staat het principe 'no work, no pay' nog overeind, maar kan het “aan het einde van de rit” nog besproken worden. Op zijn beurt verklaarde Valies dat de bond bereid is onder voorwaarden het werk te hervatten, als de minister tenminste werkt aan de looncomponent.

    • Leo Morpurgo