Rotterdam: vijf partijen praten over nieuw college

ROTTERDAM, 11 MAART. Komende week beginnen in Rotterdam de eerste gezamenlijke gesprekken over een programmakkoord en een nieuw college van burgemeester en wethouders.

Aan deze onderhandelingen doen vijf van de elf partijen mee die in de nieuwe gemeenteraad zijn gekozen: PvdA, D66, CDA, VVD en GroenLinks. Dat heeft H. Simons, lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam en initiatiefnemer voor de onderhandelingen, gisteravond bekendgemaakt. Met VVD, D66, CDA en GroenLinks is hij overeengekomen dat eerst zal worden gezocht naar een program-akkoord, op basis waarvan later een college kan worden gevormd. De afgelopen dagen heeft Simons gesprekken gevoerd met de partijen die vanaf april deel uitmaken van de nieuwe gemeenteraad. Alleen met de CD en CP'86 heeft Simons niet gepraat en deze partijen hebben daar ook niet om gevraagd. De vier kleine partijen SGP/GPV/RPF, Stadspartij, SP en Sol93 heeft Simons toegezegd dat hun standpunten zullen meetellen, omdat “de problematiek die Rotterdam kenmerkt een zo breed mogelijk draagvlak vereist”. Hoofdpunten in de besprekingen zijn de werkgelegenheid, de veiligheid, het drugsbeleid en de volkshuisvesting. Ook de vraag of de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven moet voortbestaan, zal opnieuw aan de orde komen. Simons wees erop dat een nieuwe gemeenteraad straks ook een nieuw besluit over het voortbestaan van Zestienhoven kan nemen: “Dat is nu eenmaal zo na verkiezingen.” Hij heeft de technische diensten van de gemeente gevraagd de consequenties van sluiting in kaart te brengen. De vorige raad besloot met een kleine meerderheid dat Zestienhoven dicht moet om plaats te maken voor woningbouw. Een nieuwe luchthaven zou op een andere locatie moeten komen. Van de huidige gesprekspartners over een program-akkoord in Rotterdam zijn drie partijen vóór sluiting: PvdA, GroenLinks en D66.