Poezie boekenweek; Poezie pas verschenen

De 100 beste gedichten van deze eeuw - Nederland Uitg. De Arbeiderspers, 132 blz., ƒ 25,-

'Een soevereine bloemlezing', samengesteld door Rob Schouten en Rogi Wieg, van J.A. dèr Mouw tot en met Anne Vegter.