Poezie boekenweek; Poezie pas verschenen

Anton van Wilderode Ex libris Uitg. de Prom, 128 blz., ƒ 29,90

Keuze uit eigen werk van de Vlaamse priester-classicus-leraar Van Wilderode (1918)