Poezie boekenweek; Poezie pas verschenen

Wiljan van den Akker Dichter in het grensgebied Uitg. Bert Bakker, 153 blz., ƒ 29,90

Schets van Martinus Nijhoffs opvattingen over poëzie en maatschappij in de jaren dertig, waarin hij aansluiting vindt bij het modernisme.