Personalia

Drs. J. Kleiterp (60) is bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 mei 1994 benoemd tot voorzitter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, drs. E. van Thijn. Kleiterp is momenteel voorzitter van de directie van MeesPierson. Hij volgt bij het ABP J. Reijnen op, die 1 december 1993 aftrad.