Opvangplaatsen asielzoekers niet toereikend

DEN HAAG, 11 MAART. Extra maatregelen zijn nodig om asielzoekers op te vangen. Mogelijk worden binnenkort, net als vorig jaar, tentenkampen opgezet. Dat is een gevolg van het steeds nijpender tekort aan reguliere opvangplaatsen voor asielzoekers.

“De marges worden steeds krapper”, aldus een woordvoerder van de Centrale Opvang Asielzoekers, de instelling die door het ministerie van WVC is belast met de opvang van asielzoekers. De organisatie, die elke dag met het ministerie overlegt om voldoende opvang te kunnen realiseren, verwacht over enkele weken een tekort van tweeduizend opvangplaatsen.

Een van de oorzaken is het groeiend aantal asielzoekers. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn bijna drie keer zoveel asielverzoeken ingediend (ruim 9.500) als in dezelfde periode een jaar geleden (3.556). Het ministerie van justitie verwacht dit jaar 50.000 asielverzoeken. Vorig jaar waren dat er bijna 36.000. De Centrale Opvang Asielzoekers heeft dit jaar 1,25 miljard gulden nodig om de opvang te kunnen bekostigen.

Het toenemende plaatsgebrek wordt ook veroorzaakt door het aflopen van contracten met bijvoorbeeld pensions, hotels en bungalowparken waar asielzoekers bij wijze van noodopvang zijn ondergebracht. Veel van deze plaatsen worden in het voorjaar weer verhuurd aan toeristen.

De Vereniging VluchtelingenWerk waarschuwde vorige week dat de huisvesting van vluchtelingen evenals in de zomer van vorig jaar dreigt vast te lopen. Belangrijkste oorzaak is de trage doorstroming van asielzoekers naar opvang waarvoor gemeenten moeten zorgen.In Winterswijk heeft burgemeester C. Stigter de opvang van asielzoekers in het nieuwe centrum in haar gemeente deze week stopgezet. Ze weigert nieuwe asielzoekers toe te laten totdat vier extra agenten zijn toegevoegd aan het politiekorps van Winterswijk. Die agenten moeten worden belast met het toezicht op het asielzoekerscentrum en aanverwante zaken.

Stigter is boos op de ministeries van WVC en van binnenlandse zaken omdat bij de onderhandelingen over de komst van het asielzoekerscentrum vier extra agenten waren toegezegd. Het asielzoekerscentrum in Winterswijk werd vorige week geopend. Inmiddels zijn 70 van de 300 plaatsen vol, maar Winterswijk heeft nog geen extra agenten.

Eind vorige week liet de korpsbeheerder van de politieregio Noord en Oost-Gelderland, waaronder Winterswijk valt, weten dat hij die vier agenten niet beschikbaar heeft. Daarop besloot Stigter de deuren van het asielzoekerscentrum te sluiten.

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft het probleem vanmorgen opgelost, zo laat een woordvoerder van WVC weten. Winterswijk krijgt op korte termijn de extra agenten toegewezen. Men hoopt dat de gemeente het centrum nu weer snel openstelt voor de overige 230 asielzoekers. Stigter was vanmiddag niet voor commentaar bereikbaar.