Meerderheid Kamer is tegen gesprek Princen

DEN HAAG, 11 MAART. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen een ontmoeting van minister Kooijmans (buitenlandse zaken) met de mensenrechtenactivist P. Princen.

De ontmoeting die tijdens het bezoek aan Indonesië van premier Lubbers en minister Kooijmans zou plaatsvinden, gaat ondanks de Kamermeerderheid waarschijnlijk toch door. De Indonesische mensenrechtenorganisaties kunnen zelf bepalen wie zij afvaardigen, aldus een woordvoerster van buitenlandse zaken. Princen heeft al laten weten dat hij zichzelf heeft aangewezen. De fracties VVD en CDA waren tegen. Woordvoerder Weisglas (VVD): “Princen is een overloper die zich als Nederlands militair in 1948 tegen zijn kameraden heeft gekeerd. Daarom moet Kooijmans als minister geen contact met hem hebben.” Vorig jaar werd aan Princen een visum voor Nederland geweigerd. In kleine kring heeft Kooijmans toen laten weten dat hij die beslissing, genomen tijdens zijn vakantie, onverstandig vond.