Londen stuurt nog 900 militairen naar Bosnië

LONDEN, 11 MAART. De Britse regering stuurt negenhonderd militairen naar Bosnië, als aanvulling op het Britse VN-contingent dat al in dat land dienst doet. De eerste negentig Britse blauwhelmen zijn gisteren al in de Kroatische stad Split aangekomen.

Het Britse kabinet kwam met het gisteren genomen besluit tegemoet aan dringende verzoeken van de Verenigde Naties om versterking van de vredesmacht UNPROFOR in Bosnië. De Britten hopen met hun voorbeeld andere landen ertoe te brengen eveneens meer blauwhelmen naar Bosnië te sturen.

De Verenigde Naties hebben op korte termijn tienduizend extra manschappen nodig. UNPROFOR omvat op het ogenblik 28.350 militairen, van wie er dertienduizend in Bosnië zijn gelegerd. Sinds de recente bestandsakkoorden tussen de Bosnische Serviërs en de moslims in Sarajevo en tussen de Bosnische Kroaten en de moslims in Centraal-Bosnië en Herzegovina is de taak van UNPROFOR als controlerende instantie aanzienlijk verzwaard.

Van de tienduizend extra militairen voor Bosnië hebben de VN er inmiddels in totaal 7.200 toegezegd gekregen. Voor een deel gaat het om een herplaatsing van eenheden die op het ogenblik buiten Bosnië - vooral in Kroatië - zijn gelegerd. Volgens Britse woordvoerders komen de nieuwe toezeggingen behalve van Groot-Brittannië ook van Frankrijk (800), Tsjechië (500), de Oekraïne (800), Finland (100), Denemarken (vijf), Spanje (30) en Rusland (300). Een Turks aanbod van duizend man is in principe door de VN geaccepteerd. Eerdere aanbiedingen van de Turken waren afgewezen gezien het vermoeden dat ze te zeer op de hand van de moslims zouden kunnen zijn en de zekerheid dat de Bosnische Serviërs de Turken niet als vredestroepen zouden accepteren. Ook aanbiedingen van Argentinië (200) en Zweden (120) moeten nog worden bevestigd.

Ten slotte zullen zevenhonderd Belgische blauwhelmen, zeshonderd Slowaken, negenhonderd Argentijnen en 230 Noren vanuit andere ex-Joegoslavische republieken naar Bosnië worden overgeplaatst om de VN-vredesmacht daar te versterken. (Reuter)