Lichte verbetering jaarwinst Draka

Het draad- en kabelbedrijf Draka heeft vorig jaar een fractioneel hogere winst geboekt dan in 1992. De winst ging van 52,6 miljoen naar 53 miljoen gulden of per aandeel van 3,34 naar 3,37 gulden. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) per aandeel steeg van 4,68 tot 4,78 gulden. Draka stelt een onveranderd dividend van 1 gulden per aandeel voor. Voor dit jaar voorziet de onderneming een lichte stijging van de winst.

De omzet is met ruim 4 procent toegenomen, van 624,3 miljoen tot 650,8 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat daalde van 87,6 miljoen tot 85,9 miljoen gulden. Na financiële lasten (10,8 miljoen tegen 8,2 miljoen) resteerde een resultaat van 75,1 miljoen uit gewone bedrijfsvoering tegen 79,4 miljoen gulden over 1992. Het resultaat uit niet-geconsolideerde deelnemingen verbeterde van 624.000 tot 2,9 miljoen gulden.

Onlangs heeft Draka haar belang van 50 procent in de Duitse Kabelwerk Wagner uitgebreid tot 100 procent. Tevens is overeenstemming bereikt met Kabelwerk Reinshagen in Wuppertal over de overneming van haar standaardkabel- en enkele speciale-kabelactiviteiten en de verwerving van alle aandelen in dochteronderneming Höhn Kabel. Hierdoor zal de geconsolideerde omzet van Draka in Duitsland met 175 miljoen gulden toenemen tot 250 miljoen gulden op jaarbasis. Voorts neemt Draka glasvezelactiviteiten (met een omzet van 20 miljoen gulden) over van het Deense kabelbedrijf NKT.