Leiding Jozefschool niet terug in functie

ROTTERDAM, 11 MAART. De directie van de rooms-katholieke Jozefschool in Hoek van Holland keert niet terug in functie.

Het bestuur heeft tegenover de ouders erkend dat het “onvoldoende heeft toegezien op de situatie bij de Jozefschool”. Dit staat in een rapport over de school dat in opdracht van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is opgesteld. Begin dit jaar raakte de basisschool in opspraak door het beleid van het directeursechtpaar Van Halem. Zij zouden kinderen hebben opgesloten en bij de leerlingen werd een onderwijsachterstand geconstateerd. Bovendien ontbrak de financiële verantwoording van de ouderbijdragen. Het bestuur heeft het dienstverband met directeur Van Halem beëindigd. Zijn echtgenote zal haar loopbaan aan één van de andere scholen van de Rotterdamse Vereniging voortzetten.