Krook pessimistisch over toekomst topschaatsen

GOTHENBURG, 11 MAART. Nu het uur u nadert en de toekomst van het topschaatsen in Nederland op het spel staat, is Ab Krook bereid zich te mengen in de discussie. De geroutineerde coach, die te kennen heeft gegeven een andere baan te ambiëren binnen of buiten de bond, wacht met grote belangstelling af welke prioriteiten het topschaatsen krijgt in de nieuwe structuur die volgende maand zijn beslag moet krijgen. Met de instelling van een sectiebestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gewesten, bestaat immers het risico dat het topsportmodel zoals de KNSB dat de afgelopen jaren heeft nagestreefd aan de kant wordt geschoven. Waarnemend voorzitter Dijkema klaagde het afgelopen weekeinde tijdens de nationale kampioenschappen wel over het feit dat de bond elk seizoen zonder een EK of WK in Nederland een miljoen gulden aan inkomsten derft, als de kwaliteit van de deelnemers op het spel staat wordt er vooralsnog laconiek gehandeld.

Krook vindt dat eerst het fundament goed moet zijn, voordat er met hem gepraat kan worden over een nieuwe functie binnen de KNSB. Hij schoof gisteren, na aankomst in Gothenburg waar morgen en zondag het wereldkampioenschap allround op het programma staat, Henk Gemser naar voren als het sectiebestuurslid dat zich in de toekomst moet bezig houden met de belangenbehartiging van het topschaatsen. “Ik heb begrepen dat Eddie Verheyen het niet kan worden. Gemser zou met zijn kennis heel veel kunnen betekenen voor het nieuwe college. Er moet binnen het sectiebestuur een subsectie komen van drie bestuurders die zich volledig bezighouden met het topschaatsen. Gebeurt dat niet, dan zie ik het somber in voor de komende jaren.”

De bond heeft momenteel de intentie in de gewesten de opvolgers te zoeken voor Krook (mannen), Gemser (vrouwen) en De Vegt (sprinters). Krook vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling omdat zij onvoldoende kennis en ervaring hebben om op topniveau te kunnen functioneren. Hij werpt zich onder voorwaarden op als begeleider van de nieuwe coaches. “Een nieuwe trainer zal toch wat steun nodig hebben. Als je met een ploeg naar Inzell gaat komt er in organisatorisch opzicht heel wat op je af. Een jongen uit het gewest kan dan onderuit gaan en overruled worden. Want de rijders zijn er meer in thuis dan hij. We hebben het gezien met de vrouwencoach Dinus Vos. Die was in de gewesten geweldig goed. Maar hij had niet de gelegenheid zich op dit niveau in te werken en liep daarop stuk. Je bent geen voetbaltrainer. Als zo'n man bij een topclub komt heeft hij al bij een kleinere club routine kunnen opdoen.”

Twee andere alternatieven voor Krook zijn: het buitenland of een jaar rust zoeken met een baantje in het bedrijfsleven. Voorlopig lijkt het schaatsen hem toch nog het meeste te boeien. Hij ziet wel wat in de plannen die Bart Veldkamp maandag in deze krant ventileerde: drie coaches voor mannen en vrouwen om specialisatie per afstand te bevorderen. Maar hij durft het niet hardop te zeggen, “want dan weet je zeker dat het bestuur juist het tegenovergestelde doet. In de toekomst zul je er niet meer omheen kunnen. Zeker niet als je bedenkt dat vanaf 1996 het wereldkampioenschap afstanden wordt gehouden. Het schaatsen zal zich anders gaan ontwikkelen. Er staat straks een nieuw soort rijder op. Het beste zou zijn als we een vierjarenplan opstellen. Ik heb mijn gedachten daarover weleens op papier gezet en afgelopen zomer ingediend bij de toenmalige Begeleidings Commissie Kernploegen. Weet de bond van niets? Ik heb er ook nooit meer wat van gehoord. Maar ja, als je geen aanspreekpunt hebt. Het feit dat het NOC al vier jaar zit te wachten op een structuurplan van de KNSB, zegt genoeg over de huidige situatie bij de bond.”

Dat geldt ook voor de wijze waarop werd omgesprongen met teambegeleider Egbert van 't Oever. De voormalige coach, die 33 jaar de schaatsbond diende, kreeg een koel briefje ter bevestiging van zijn ontslag nadat hij te kennen had gegeven er na dit seizoen mee te willen stoppen. Krook: “Erg ontactisch en onterecht. Je moet zorgvuldig omgaan met mensen die zich een groot aantal jaren 24 per uur per dag hebben ingezet voor de bond zonder dat daar een goed salaris tegenover stond. Want het was toch liefdewerk oud papier wat Egbert de laatste jaren deed. Hij kreeg alleen zijn onkosten vergoed.”

De perikelen bij de bond betekenen wel dat er straks een handvol topcoaches beschikbaar is om rijders te begeleiden die niet meer in de pas willen lopen van de kernploeg c.q. de bond. Bart Veldkamp maakte gisteren duidelijk dat zijn plannen om 'alternatief' verder te gaan, groter zijn dan ooit. “Als de bond de klok terugdraait naar de periode van voor 1980 stap ik sowieso uit de kernploeg. Ik zal dan een groepje rijders om me heen verzamelen en me individueel voorbereiden op de grote toernooien. Dan zullen er wel serieuze gesprekken met sponsors moeten plaatsvinden. Ik schat de kosten op tachtigduizend gulden per persoon, per seizoen.”

    • Erik Oudshoorn