KLM opent inschrijving op 18,5 mln gewone aandelen

AMSTELVEEN, 11 MAART. De KLM heeft vanmorgen de vrije inschrijving geopend op maximaal 18,5 miljoen gewone aandelen. De luchtvaartmaatschappij, die via de aandelenemissie een miljard gulden nieuw kapitaal wil aantrekken, zal de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen pas uiterlijk 25 maart voor opening van de beurshandel in Amsterdam bekendmaken.

De KLM stelt beleggers bij deze aandelenemissie, die wereldwijd wordt geleid en gecoördineerd door ABN Amro en de Amerikaanse effectenbank Merrill Lynch, in de gelegenheid in te schrijven volgens het zogenoemde 'bookbuilding-systeem'. Volgens dit systeem moeten beleggers aangeven hoeveel gewone aandelen, waarvan de nominale twintig gulden bedraagt, zij willen kopen tegen welke prijs. Volgens de KLM-top heeft de maatschappij voor deze in de VS zeer gebruikelijke emissiemethode gekozen omdat een substantieel deel van de aandelen op dit moment in de VS zit. De koers van het aandeel KLM, die gisteren sloot op 48,20 gulden, was vandaag aan het begin van de middag gedaald tot 47,30 gulden.

De Staat der Nederlanden, grootaandeelhouder in de KLM met een belang van 38,2 procent, heeft eerder laten weten in de KLM-emissie deel te zullen nemen voor maximaal 300 miljoen gulden. De deelname van de Staat zal geschieden in een nog nader vast te stellen combinatie van gewone aandelen en preferente aandelen. De overheid zag haar aandeel bij de vorige emissie van de KLM in 1986 slinken van 55 procent tot het huidige aandeel. Om luchtvaartpolitieke redenen - bij het afsluiten van landingsrechten moet de meerderheid van de aandelen in handen zijn van aandeelhouders met dezelfde nationaliteit als de betrokken luchtvaartmaatschappij - behoudt de overheid de mogelijkheid haar aandeel via opties uit te breiden tot 50,1 procent.

De KLM startte vanmorgen met zogeheten 'road-shows' waarbij de directie zich presenteert aan institutionele beleggers en financiële analisten in Europa en Amerika. Vanmorgen gaf een deel van de KLM-directie, sinds begin dit jaar uitgebreid met financiële man R. Abrahamsen, op het Amstelveens hoofdkantoor van de KLM een korte toelichting op de emissie. In een uiteenzetting over de huidige positie van de KLM in de wereldluchtvaart, die president-directeur P. Bouw de komende weken tijdens de 'road-shows' zal houden, zei de topman onder meer dat de jaarlijkse winst voor belasting die de KLM uit haar alliantie met het Amerikaanse Northwest haalt circa 500 miljoen gulden bedraagt. De KLM bezit sinds 1989 een belang van 20 procent in de Amerikaanse maatschappij. Volgens Bouw plukt de KLM nu de vruchten van de kostenbesparingen die de afgelopen maanden zijn doorgevoerd. Begin februari maakte de KLM bekend dat in het derde kwartaal (oktober-december) van het lopende boekjaar 1993/94 een winst is geboekt van 15 miljoen gulden.