Jaarwinst Content daalt met 35 pct

De winst van Content Beheer (dienstverlening op de arbeidsmarkt en opleidingen) is vorig jaar 35 procent gedaald. Het dividend blijft op 1,25 gulden. Het resultaat na belastingen daalde van 13,5 miljoen naar 8,8 miljoen gulden of per aandeel van 2,54 gulden tot 1,64 gulden; de kasstroom (winst plus afschrijvingen) zakte van 18,4 miljoen naar 13,8 miljoen gulden. De groepsomzet verminderde van 248 miljoen tot 229,5 miljoen gulden. Daar werd een brutoresultaat van 71,6 miljoen op behaald, tegen 73,6 miljoen in 1992. De bedrijfskosten stegen van 57 miljoen tot 60,2 miljoen gulden.