J. Kleiterp voorzitter van pensioenfonds ABP Heerlen

DEN HAAG, 11 MAART. Op voordracht van minister Van Thijn (Binnenlandse Zaken) is drs. J. Kleiterp (60) bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in Heerlen. Het ABP beheert en belegt de pensoenpremies van alle ambtenaren en keert de pensioenen uit en is het grootste pensioenfonds van Nederland, met een belegd vermogen van 171 miljard gulden.

Kleiterp is nu nog directievoorzitter van de bank MeesPierson, maar gaat per 1 mei met pensioen. Het voorzitterschap bij het ABP is een parttime-functie die Kleiterp gemiddeld één dag per week zal bezighouden, zo wordt in Heerlen gezegd. Kleiterp volgt in die functie J. Reijnen op, die per 1 januari met pensioen ging. Hij zal de verdere uitvoering van de privatisering van het ABP, die de afgelopen jaren is voorbereid en in 1996 wordt afgerond, begeleiden.

Het ABP is nog op zoek naar een nieuwe directievoorzitter, als fulltimer. Voor die functie wordt de voorkeur gegeven aan “iemand uit de financieel-bancaire wereld”. Verwacht wordt dat de nieuwe directeur binnen twee maanden wordt benoemd, maar kandidaten zijn nog niet bekendgemaakt. Tot voor kort werden Hans Wiegel, oud-Commissaris der koningin in Friesland, en oud-minister van Landbouw Braks (nu voorzitter van de KRO) genoemd. Wiegel is niet meer beschikbaar, hij werd onlangs benoemd tot voorzitter van het Kontactorgaan van particuliere ziektekostenverzekeraars (KLOZ). Braks is op zoek naar een nieuwe baan, nadat eind vorig jaar het voorzitterschap van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO aan zijn neus voorbijging.

Drs. J. Kleiterp heeft een grote ervaring in het bedrijfsleven en de financiële wereld. Na zijn studie economie bekleedde hij verschillende functies bij Akzo en van 1973 tot 1975 was 'concern-controller' bij Koninklijke Ahold. In 1975 stapte Kleiterp over naar de bank Pierson Heldring & Pierson die hij reorganiseerde tot een merchant bank. Onder zijn voorzitterschap van de raad van bestuur had ook de fusie plaats met Mees en Hope.

De noodzakelijke wetswijzigingen voor de verzelfstandiging van het ABP worden momenteel door het ministerie van Binnenlandse Zaken voorbereid, met juridische bijstand van het ABP, en op het hoofdkantoor in Heerlen worden maatregelen getroffen om de organisatie daarop af te stemmen. Vorig jaar deed zich in verband daarmee in de top van het ABP een crisis voor die leidde tot het aftreden van directievoorzitter Snijders en en hoofddirecteur Goslings.