Hongaren tegen ontslag journalisten

PRAAG, 11 MAART. Vijfduizend Hongaren hebben gisteren bij het gebouw van de Hongaarse radio een protestdemonstratie gehouden tegen het ontslag van 129 journalisten en programmamakers van de radio. De demonstranten eisten het ontslag van László Csücs, de vice-voorzitter van de Hongaarse radio, die vorige week de 129 medewerkers meedeelde dat ze per 12 april ontslagen zijn en met onmiddellijke ingang het radiogebouw niet meer mochten betreden.

Maandag hadden Hongaarse oppositiepartijen er tijdens een verhit debat in het parlement al bij de regering op aangedrongen het ontslag van de radiojournalisten ongedaan te maken. Premier Péter Boross ontkende tijdens het debat dat de regering ook maar iets te maken heeft met het ontslag van de journalisten. Maar algemeen is de mening dat het massa-ontslag vooral is ingegeven door politieke overwegingen: de regering is al lange tijd aan het zoeken naar mogelijkheden om onafhankelijk denkende journalisten bij de radio buitenspel te zetten. Vooral met het oog op de verkiezingen in mei is er de regeringspartijen veel aan gelegen de critici bij de radio tot zwijgen te brengen. Volgens premier Boross gaat het echter alleen maar om een maatregel die voortvloeit uit de 'overbevolking' bij de radio.

Liberale parlementariërs hebben aangevoerd dat de journalisten die nu de wacht is aangezegd bij de overgang van de communistische éénpartijstaat naar het democratische Hongarije een veel grotere rol hebben gespeeld dan de mensen die nu op bestuursposten zitten. Csücs was bijvoorbeeld in het communistische Hongarije een hoge functionaris bij het ministerie van financiën.

Vakbondsleider László Györi onthulde gisteren dat Csücs indirect heeft toegegeven dat het ontslag een politieke achtergrond had toen hij namelijk beweerde dat de ontslagenen “niet het nationale belang vertegenwoordigen”. Vooral onder ultranationalisten is het ontslag van de radiojournalisten dan ook met grote instemming ontvangen: zij zien in de onafhankelijke opstelling van veel journalisten een gevaar voor het 'Hongaarse' karakter van de media in Hongarije.

De Hongaarse schrijver György Konrád, die gisteren ook deelnam aan de demonstratie, sprak over een schending van de vrijheid van meningsuiting en kondigde een nieuwe demonstratie aan voor 14 maart, de verjaardag van de revolutie van 1848.

De overheidscontrole over radio en televisie in Hongarije is gebaseerd op een uit 1974, dus de communistische tijd, daterend decreet dat, ook al is het door het constitutionele hof ongrondwettig verklaard, nog steeds wordt toegepast. De in Brussel gevestigde Internationale Federatie van Journalisten heeft aangekondigd dat ze volgende week een missie naar Boedapest zal sturen om de situatie in de Hongaarse media te bestuderen.

    • Frits Schaling