Hogere winst voor Banque de Suez

Banque de Suez Nederland, onderdeel van de Franse Banque Indosuez, heeft vorig jaar een winst geboekt van 10,5 miljoen gulden tegen 9,2 miljoen gulden in 1992. Het renteresultaat verbeterde van 28 miljoen tot 30,7 miljoen, maar de provisies daalden van 13,9 miljoen tot 10,6 miljoen gulden. De uitkomsten van financiële transacties namen toe van 26,1 miljoen tot 34,2 miljoen gulden. De baten vermeerderden van 68 miljoen tot 75,6 miljoen gulden, de lasten stegen van 46,4 miljoen tot 49 miljoen.

De reservering voor dubieuze vorderingen beliep evenals vorig jaar 9 miljoen gulden. Voorts werd 2,5 miljoen gulden afgewaardeerd op een minderheidsbelang. De BIS-ratio, die de verhouding weergeeft van het eigen vermogen ten opzichte van risicodragende activa, kwam eind december op 13,38 procent uit. Dit is een met de Bank of International Settlements, Bazel, overeengekomen solvabiliteitsmaatstaf die vanaf 1993 tot de verplichte publikatiegegevens behoort voor banken uit de G-10, de 10 voornaamste industriële landen. De minimumgrens waaraan banken moeten voldoen is vastgesteld op 8 procent. Banque de Suez Nederland telt 235 medewerkers verspreid over 6 vestigingen.