GroenLinks gaat verder dan kabinet met milieuplannen

DEN HAAG, 11 MAART. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks gaat bij bijna alle milieuthema's verder dan de doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan2 van het kabinet.

Dit blijkt uit de gisteren gepresenteerde doorrekening van het verkiezingsprogramma van GroenLinks door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).

Ook D66 heeft zijn verkiezingsprogramma door het RIVM laten doorrekenen. Deze partij is in haar plannen minder concreet dan GroenLinks, maar ook haar verkiezingsprogramma gaat wat betreft het milieubeleid verder dan het kabinet, aldus het RIVM.

Inmiddels hebben ook CDA en PvdA een verzoek ingediend hun verkiezingsprogramma's te laten doorrekenen door het RIVM. De VVD is vooralsnog niet van plan in te gaan op het aanbod van minister Alders (VROM), die verantwoordelijk is voor het RIVM.

In het Milieubeleidsplan2 heeft het kabinet tot het jaar 2000 ongeveer 22,7 miljard gulden gereserveerd voor de bekostiging van het milieubeleid. GroenLinks trekt vijftien procent meer uit en zit op een bedrag van 26,2 miljard gulden. D66 zit met 22,9 miljard iets boven het kabinet. Maandag bespreekt de Tweede Kamer het eind vorig jaar uitgekomen Milieubeleidsplan.

Volgens het kabinet moet het energieverbruik op termijn duurder worden en arbeid goedkoper. Een aantal milieudoelstellingen op het gebied van verkeer en energiegebruik worden desalniettemin niet gehaald. GroenLinks en D66 halen, volgens de berekeningen van het RIVM, de doelstellingen wel. GroenLinks wil de energieprijs voor kleinverbruikers verdubbelen en de benzine-accijns met 42 cent verhogen. Daarmee haalt deze partij 30 miljard gulden extra aan heffingen binnen. Het meeste geld zal door een lagere loonbelasting weer terugvloeien naar de consument, die er volgens het RIVM per saldo niet slechter op wordt. D66 komt, met minder vergaande belastingmaatregelen, op zes miljard gulden aan extra heffingen uit.

In tegenstelling tot het kabinet haalt GroenLinks ruimschoots de doelstelling om in het jaar 2000 de uitstoot van kooldioxyde (CO2) met enige procenten terug te brengen. Het beleid van GroenLinks dringt ook de uitstoot van schadelijke stoffen door het autoverkeer verder terug.