EU-adviesorgaan kiest voorzitter

BRUSSEL, 11 MAART. De Franse centrum-rechtse politicus Jacques Blanc is tot voorzitter gekozen van het Comité van de Regios, een nieuw adviesorgaan van de Europese Unie op het gebied van economie, infrastructuur, volksgezondheid en cultuur in de lidstaten. Het comité dat verankerd is in het Verdrag van Maastricht, moet de Europese regios betrekken bij de besluitvorming in Brussel en de kloof tussen de burger en de politiek van de EU verkleinen. (AP)