Delta-project kan doorgaan

ROTTERDAM, 11 MAART. Rotterdam kan verder werken aan de uitbreiding van de containeroverslag in de haven via het project Delta 2000-8. De Rotterdamse gemeenteraad is gisteren unaniem akkoord gegaan met een kredietvoorstel van 227 miljoen gulden om de aanloop naar dit ambitieuze havenproject op de Maasvlakte te financieren.

Vorig jaar al stemde de raad in met een krediet van 92 miljoen gulden. Uitvoering van het plan vergt een totale investering van zo'n twee miljard gulden. Daarin spelen het Rijk, de gemeente, de Europese Investeringsbank en het overslagbedrijf ECT-Unitcentre een belangrijke rol.

De plannen voorzien in de bouw van acht containerterminals die de grootste containerzeeschepen ter wereld moeten bedienen. De doorvoer naar het achterland wordt via distributiecentra in de regio Rijnmond geregeld: zo min mogelijk door vrachtwagens, zoveel mogelijk per spoor en over water. Het aangenomen de kredietvoorstel gaat vooraf aan een nadere reeks kredieten die voor de uitvoering van Delta 2000-8 nodig zijn. De realisering van de terminals op de Maasvlakte geschiedt in fasen. Het plan moet rond de eeuwwisseling zijn voltooid, waardoor de haven van Rotterdam in 2010 in staat is meer dan 3,6 miljoen containers per jaar over te slaan.