CLBN boekt 7,4 pct hoger jaarresultaat

Crédit Lyonnais Bank Nederland (CLBN), voor 94 procent in handen van de Franse staatsbank Crédit Lyonnais, heeft haar winst over 1993 met 7,4 procent zien stijgen van 28,1 tot 30,3 miljoen gulden. De winststijging vloeit vooral voort uit een forse vermindering van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren, de “nieuwe” stroppenpot.

Deze dotatie daalde tot 132 miljoen gulden door een verbeterd risicobeheer. In 1992 reserveerde de bank daarvoor 159 miljoen gulden, exclusief een bijzondere bate van 51,2 miljoen die vrijviel uit het pensioenfonds. De (BIS) solvabiliteitsratio bedroeg eind 1993 10,5 procent tegen 9,5 procent op 30 juni 1993. Voor 1994 verwacht de raad van bestuur “een verdere stijging van de winst”.

CLBN keert wederom geen dividend uit. De totale baten van de bank bleven met 659 miljoen op het niveau van 1992. Het renteresultaat daalde van 472 tot 435 miljoen. Daarentegen namen de opbrengsten uit effecten en deelnemingen en het resultaat uit financiële transacties toe. De opbrengsten uit effecten en deelnemingen stegen van 3,9 tot 22,4 miljoen gulden, het resultaat uit financiële transacties ging van 47,7 naar 59,1 miljoen gulden.

De bedrijfslasten stegen met 5 procent tot 497 miljoen gulden als gevolg van de toeneming van de personeelskosten. CLBN gaf 318 miljoen uit aan personeelskosten tegen 289 miljoen gulden het jaar ervoor. De bank schrijft die stijging toe aan de stijging van de sociale lasten en netto pensioenlasten. De post salarissen bleef ongewijzigd dankzij de vermindering van het aantal personeelsleden van 3165 eind 1992 tot 2965 eind 1993.