CDA werkt aan lagere lasten voor minima en AOW'er

DEN HAAG, 11 MAART. Het CDA wil het koopkrachtverlies van alle minima, onder wie de AOW'ers, beperken door lastenverlichting. De tekst van het verkiezingsprogramma wordt waarschijnlijk niet gewijzigd.

Door de lastenverlichting wil de partij de onrust onder ouderen over de bevriezing van de uitkeringen in het CDA-verkiezingsprogramma bezweren. De ouderenbonden worden betrokken bij de precieze invulling van de lastenverlichting.

Dit is in de Tweede-Kamerfractie van het CDA en van bronnen rond lijsttrekker L.C. Brinkman vernomen. Vanmiddag zou dit voorstel worden voorgelegd aan het partijbestuur dat vanmiddag in Utrecht vergadert. Daarna zou Brinkman een toelichting geven. De ouderenbond ANBO en Unie KBO hebben de voorstellen inmiddels van de hand gewezen als “doekje voor het bloeden”.

Door de voorgestelde aanpassing hoeft de tekst van het programma niet te worden gewijzigd. De lastenverlichting staat daarin al globaal aangekondigd. Over de inkomensontwikkeling meldt het programma: “Alle inkomensgroepen zullen de lasten van de sobere verwachtingen moeten dragen”. De AOW'ers worden in het programma niet apart genoemd.

In het programma blijft de bevriezing van de uitkeringen gehandhaafd. Maar de voorstellen houden “materieel wel degelijk een wijziging in”, aldus een van de betrokken financieel specialisten. Zo zouden de koopkrachtgaranties ten koste kunnen gaan van de werkgelegenheids-doelstelling van het CDA (117.000 banen in vier jaar). Het CDA had de lastenverlichting afhankelijk gesteld van een verregaande loonmatiging door de sociale partners. Die lastenverlichting komt er nu sowieso. Het CDA blijft er op hopen dat dit werkgevers en vakbonden tot loonmatiging zal blijven inspireren.

Uit berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat de koopkracht van AOW'ers in de komende kabinetsperiode met 1,5 procent per jaar daalt. Bij PvdA, VVD en D66 neemt de koopkracht af met respectievelijk 0,75; 1,75 en 1,5 procent. Tussen PvdA en D66 zijn spanningen over de AOW ontstaan als gevolg van een open brief van PvdA-fractievoorzitter Th. Wöltgens aan zijn D66-collega H. van Mierlo. In die brief daagt Wöltgens zijn collega uit om het D66-programma aan te passen zodat de koopkracht van de AOW'ers minder daalt.

Prof.dr. A. Kolnaar, vice-voorzitter van de commissie die het CDA-verkiezingsprogramma heeft opgesteld, zegt te verwachten dat de lastenverlichting van meer dan vijftien miljard gulden in de komende kabinetsperiode “meer zal worden toegesneden” op de sociale minima. “Dus ook de AOW'ers profiteren daarvan.” Hij verwacht dat de lastenverlichting in “nauw overleg” met de ouderenbonden zal worden geconcretiseerd.

Pag.2: CDA denkt na over lagere premie AWBZ

Naast de lastenverlichting hebben de adviseurs rondom Brinkman ook gesproken over een verlaging van de AWBZ-premie bij de volksgezondheid, waarvan ouderen ook zouden kunnen profiteren. Vanmorgen was nog onduidelijk welke voorstellen op het gebied van de volksgezondheid uiteindelijk door Brinkman zouden worden overgenomen.

Ook overweegt de CDA-top het plan van de PvdA-fractie te steunen waarbij de financiële positie van 162.000 particulier verzekerde bejaarden met een laag inkomen verbeteren door de AOW-uitkering èn de AOW-premie te verhogen. Hierdoor hoeven zij minder ziektekostenpremie te betalen, dus stijgt de koopkracht van deze bejaarden.

Op het verkiezingscongres eind januari heeft het CDA al besloten om 450 miljoen gulden uit te trekken om in individuele gevallen de gevolgen van de bevriezing van de AOW te verzachten.

De ouderenbonden blijven zich verzetten tegen de bevriezing van de AOW. Zij beschouwen de maatregelen die het CDA nu voorstelt om de lasten voor ouderen te verlichten als niet meer dan een begin. “Dit is een doekje voor het bloeden”, zegt een woordvoerder van de algemene ouderenbond ANBO (210.000 leden). “Honderdduizenden ouderen zijn zo vreselijk boos over de bevriezing van de AOW en die blijft overeind. Op dit moment richt de aandacht zich op de AOW, maar er is veel meer. Ouderen worden ook getroffen door hogere eigen bijdragen in de gezondheidszorg, nieuwe huurverhoging en hogere tarieven voor lokaal telefoneren.”

De katholieke ouderenbond Unie KBO (225.000 leden) wilde vanochtend in afwachting van de concrete maatregelen die het CDA voorstelt slechts kwijt dat de bevriezing van de AOW voor vier jaar uit het CDA-verkiezingsprogramma moet worden geschrapt.