Brittan neemt uitnodiging Kantor aan

BRUSSEL, 11 MAART. Europees Commissaris sir Leon Brittan (buitenlandse handel) heeft gisteren de bereidheid van de Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor toegejuicht om tijdens drie-partijenoverleg het probleem van de handelsoverschotten van Japan aan te pakken.

Hij zei dat de Europese Unie geen Japanse concessies over aantallen wil, maar streeft naar een algehele liberalisering van de wereldhandel. De Europese Unie heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een 'trilaterale' aanpak om te komen tot openstelling van de Japanse markt. Gezien de Amerikaanse bereidheid hiertoe die Kantor deze week onder woorden bracht, moeten nu wegen worden gezocht om zo'n benadering gestalte te geven. De EU wil hiermee direct beginnen, aldus Brittan in een verklaring. Maar het vaststellen van quota voor de invoer van buitenlandse produkten door Japan, wat de VS willen, zou contraproduktief werken en is economisch inefficiënt, aldus Brittan. De beste manier is onderhandelen over het uit de weg ruimen van de barrières voor een vrije wereldhandel. Brittan kritiseerde tegelijkertijd de VS scherp wegens beperkingen die de Europese handel treffen. Hij noemde in het bijzonder het feit dat het artikel 'super 301' uit de handelswet weer van stal wordt gehaald, waardoor sancties tegen handelspartners kunnen worden genomen. De EU volgt volgens Brittan nauwgezet of het gebruik van de 'super 301' niet in strijd is met de uitkomst van de Uruguay-ronde (wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT), die mogelijkheden geeft bilaterale handelskwesties op te lossen.