Ziekenhuizen willen af van toeslag werknemers

DEN HAAG, 10 MAART. De werkgevers in het ziekenhuiswezen willen af van de onregelmatigheidstoeslag voor avond- en zaterdagwerk. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Zorgfederatie (NZf), A. Krol, in een vraaggesprek met De Werkgever, het blad van de christelijke werkgeversvereniging NCW.

Krol wijst er op dat in veel instellingen in de gezondheidszorg een flink aantal medewerkers al jaren achtereen alleen in de avonddienst werkt. “Die mensen geven er gezien hun situatie thuis de voorkeur aan om 's avonds te werken, bijvoorbeeld omdat ze daarnaast de zorg voor hun kinderen hebben. Toch is volgens de CAO sprake van onregelmatig werk en dit moet extra worden beloond. Ik zou zeggen dat van maandag tot en met zaterdag van zeven 's ochtends tot tien uur 's avonds normale werktijden zijn. Daar hoeft geen onregelmatigheidstoeslag tegenover te staan.”

In de huidige CAO voor het ziekenhuiswezen (260.000 werknemers) worden de uren tussen zes en acht uur 's ochtends en tussen zes en tien uur 's avonds met een toeslag van 22 procent beloond. Op zaterdag geldt een toeslag van 38 procent. Bij de komende CAO-onderhandelingen wil Krol deze regeling aan de orde stellen. De vakbonden AbvaKabo, CFO en FHZ wijzen de suggesties van Krol met kracht van de hand. Ook het pleidooi van de werkgeversvoorzitter om de lonen in de sector de komende twee jaar op de nullijn te houden gaat hun te ver. Zij willen de lonen niet langer dan één jaar op hetzelfde niveau houden.

Krol spreekt in het vraaggesprek zijn verwachting uit dat de opstelling van de bonden over de loonontwikkeling zal veranderen. “Als vakorganisaties zich realiseren dat er 10.000 banen op het spel staan, zullen ze het behoud van werkgelegenheid ongetwijfeld prefereren boven stijging van de lonen.”

De verpleegkundigenbond NU'91 zegt niet op voorhand nee tegen de afschaffing van de onregelmatigheidstoeslagen zoals Krol bepleit, maar onder de voorwaarde dat het basissalaris van verpleegkundigen flink omhoog gaat. Volgens NU'91 wordt op dit moment het te lage salaris van de beroepsgroep met ongemakkentoeslagen op oneigenlijke wijze opgekrikt.