VNO en NCW in actie voor sterke industrie

Pag.20: Interview topman Shell

DEN HAAG, 10 MAART. De werkgeversorganisaties VNO en NCW zijn vandaag een publieksactie begonnen om het maatschappelijk draagvlak voor de versterking van de industrie te vergroten. De actie 'Nederland moet kiezen' is gericht op het verbeteren van de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie.

De werkgeversorganisaties zien de industrie als de belangrijkste sector van onze economie. Uit een NIPO-enquête is gebleken dat 91 procent van de Nederlandse bevolking van oordeel is dat zonder industrie geen groei in Nederland mogelijk is. Meer dan de helft van de Nederlanders is van mening dat de industrie er niet goed voor staat en is bereid bij te dragen aan het herstel van deze sector.

Volgens het VNO en NCW zullen in eerste instantie maatregelen moeten worden genomen die de burger weinig kosten, zoals technologische versterking en vermindering van regelgeving. Maatregelen met een veel directer effect voor de positie van de werknemer, als loonkostenmatiging en een versoepeling van het ontslagrecht, zijn onontbeerlijk en kunnen rekenen op de steun van de meerderheid van de Nederlandse bevolking, volgens de uitslag van de NIPO-enquête.

Als iets gedaan wordt aan de verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie heeft de sector, volgens de twee werkgeversorganisaties, een goede toekomst. Nederland zal flexibeler en kostenbewuster moeten gaan opereren om de structurele problemen, de stijgende werkloosheid, op te lossen. De industrie in landen als Japan, Duitsland en de Verenigde Staten presteren veel beter dan Nederland. Op basis van een breed draagvlak in politiek en maatschappij moet in de volgende kabinetsperiode passende maatregelen worden genomen om de concurrentiestrijd weer aan te kunnen gaan.

De campagne 'Nederland moet kiezen' bestaat uit advertenties in de landelijke dagbladen en een grote VNO-conferentie op 13 april waarin een debat gevoerd zal worden over het industrie-thema. Daarbij zal de landelijke politiek centraal staan; het congres zal gericht zijn op de prioriteiten voor de komende kabinetsformatie. Ook het jaarcongres van het NCW zal in het teken staan van de positie van de Nederlandse industrie.

Minister Andriessen (economische zaken) noemde de actie van VNO en NCW vanochtend desgevraagd “een prijzenswaardig initiatief”. Hij merkte wel op dat het accent ligt bij de industrie en dat voor een belangrijke sector als de dienstverlening geen extra aandacht wordt gevraagd. “Gelukkig voorziet het 'platform globalisering' daarin, want dan passeren alle sectoren de revue”. Op 24 maart organiseert Economische Zaken deze strategische conferentie over het concurrentievermogen van de Nederlandse economie.