VN-commissie veroordeelt antisemitisme

GENEVA, 10 MAART. De Commissie voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft gisteren tijdens haar jaarlijkse vergadering in Genève het antisemitisme veroordeeld als een vorm van racisme. De Commissie heeft de speciale functionaris voor het racisme van de VN opgedragen volgend jaar verslag uit te brengen over uitingen van antisemitisme in de VN-lidstaten. Het is de eerste maal in de geschiedenis dat een organisatie van de Verenigde Naties antisemitisme veroordeelt.

Twee weken geleden bereikte de Commissie al een consensus over een passage in haar rapport waarin zij haar “bezorgdheid” uitsprak over het “blijven voorkomen” van uitingen van racisme en antisemitisme. De Commissie kon het echter niet eens worden over de eis van de Verenigde Staten om het antisemitisme toe te voegen aan het takenpakket van de speciale functionaris voor het racisme. Syrië en andere Arabische staten waren hier fel tegen. Achter de schermen heeft de delegatie van Turkije twee weken lang een bemiddelende rol gespeeld tussen beide kampen. UIteindelijk werd een consensus gevonden over een formule waarin naast het antisemitisme ook discriminatie van “zwarten, Arabieren en moslims” in het takenpakket van de speciale functionaris wordt opgenomen. Op aandringen van Nigeria werd ook “negrofobie” aan de lijst toegevoegd.

In de Verenigde Staten is opgetogen gereageerd op de resolutie. “Dit is de laatste klap tegen Adolf Hitler”, zei Morris Abram, een voormalige Amerikaanse ambassadeur die in 1975 een soortgelijke resolutie - vergeefs - had ingediend. Twee weken geleden organiseerden de Verenigde Staten een speciale voorstelling van Schindler's List, de film van Steven Spielberg over het antisemitisme in HItler-Duitsland, voor de leden van de Mensenrechtencommissie.

Ook in Israel was er blijdschap over de veroordeling. De Israelische regering noemde de veroordeling een “belangrijke mijlpaal” in de geschiedenis van de Verenigde Naties. In het verleden heeft de Commissie heeft zich altijd wel gebogen over vermeende schendingen van de mensenrechten door Israel. Zo heeft de Commissie sinds 1967 ieder jaar de bezetting van de bezette gebieden door Israelische troepen afgekeurd. In 1975 veroordeelde de Assemblée van de VN in een beruchte resolutie het zionisme als een vorm van racisme, een veroordeling die in 1991 ongedaan werd gemaakt.

De Commissie heeft gisteren aan Soedan gevraagd om “snel” uitleg te geven over de recente bombardementen op burgerdoelen in het zuiden van Soedan. De Commissie sprak ook haar diepe zorg uit over “de aanhoudende en ernstige schendingen van de mensenrechten” in het land. Ook Haïti, Cuba, Iran en Irak werden veroordeeld. Het mandaat van de speciale rapporteur over Irak, Max van der Stoel, werd met een jaar verlengd. Op het laatste moment zag Pakistan ervan af om de Mensenrechtencommissie te vragen om schendingen van de mensenrechten in Kashmir door India te onderzoeken. (Reuter, AP, AFP)