Vijf miljard gulden, vijfduizend man weg; Steunplan als laatste kans voor Air France

PARIJS, 10 MAART. De laatste kans voor Air France. Zo wordt het plan allerwege omschreven dat de directie van de Franse nationale luchtvaartmaatschappij vandaag aan zijn 40.000 personeelsleden aanbiedt. Het houdt afvloeiing van minstens 5000 man in drie jaar in. De regering in Parijs zou, na instemming van het personeel en de Europese Commissie, bereid zijn eenmalig vijf miljard gulden in het bedrijf te pompen.

Vier en een halve maand heeft de nieuwe president van Air France, Christian Blanc, in stilte gewerkt aan dit nieuwe overlevingsplan. Alleen de routes op West-Afrika zijn winstgevend. Voor iedere 100 franc die op een andere route wordt verdiend geeft Air France 110 tot 120 franc uit. In 1993 werd een verlies van ruim twee miljard gulden gemaakt.

Plannen tot herstrcuturering van de vorige Air France-president Bernard Attali leidden in oktober tot een felle staking, die het luchtverkeer van en naar Frankrijk twee weken verlamde. Geschrokken door de heftigheid en breedte van het verzet, nam de regering het plan van tafel en verving Attali door de oud-directeur van de Parijse openbaar vervoersmaatschappij RATP.

Christian Blanc, meer bevriend met de socialistische leider Rocard dan met de kopstukken van de huidige centrum-rechtse coalitie, heeft voorlopig zijn reputatie waargemaakt als begaafd onderhandelaar. De vakbonden hebben hem met gematigde argwaan zien komen, maar hebben tot nu toe weinig stenen des aanstoots gevonden. Alle personeelsleden hebben zich in gesprekken en een grote enquête kunnen uitspreken.

Blanc heeft van het begin af aan gezegd dat gedwongen ontslagen niet aan de orde waren. Los daarvan moest alles bespreekbaar zijn. Dit jaar moeten 2100 banen verdwijnen, na de 4000 die onder Attali werden geschrapt. Vooral de rigide werkschema's en corporatistische praktijken zijn niet langer acceptabel. De salarissen zijn al twee jaar bevroren en zullen dat blijven. Van de hoogste inkomens binnen Air France worden extra salaris-offers gevraagd in ruil voor aandelen.

Air France zal in 'profit centers' worden ingedeeld, regionaal en anderszins. De maatschappij vliegt nu met 24 typen vliegtuig. Piloten vliegen maar op één type. Dat leidt tot zeer inefficiënte inzet van mensen. De produktiviteit per werknemer is lager dan bij de meeste concurrenten.

De Franse regering heeft gisteren besloten haar verantwoordelijkheid als enige aandeelhouder te nemen. Parijs is bereid “een zeer aanzienlijke” bijdrage te leveren. Woordvoerders wilden niet reageren op de bedragen waarover deze week in de Franse pers wordt gespeculeerd: Blanc zou 20 miljard franc (6,5 miljard gulden) hebben gevraagd; een bedrag in de orde van 5 miljard gulden lijkt waasrchijnlijk.

De regering heeft er aan toegevoegd dat deze injectie geheel conform de Europese regelgeving zal plaatsvinden. De directie van Air France pleit al geruime tijd voor goedkeuring door Brussel van deze “laatste, eenmalige” steunoperatie om de maatschappij kans van overleven te geven. Parijs zal aannemelijk moeten maken dat de markt niet wordt ontwricht. Vooral British Airways zit op het vinkentouw om dat aan te tonen.

    • Marc Chavannes