Vier grote partijen in college Den Haag

DEN HAAG, 10 MAART. Den Haag krijgt de komende vier jaar waarschijnlijk hetzelfde afspiegelingscollege als de afgelopen raadsperiode. De vier grote partijen VVD, PvdA, CDA en D66 hebben zich daar voor uitgesproken tijdens de eerste ronde van de college-onderhandelingen. Punt van discussie is alleen nog of GroenLinks aan het college kan deelnemen. VVD en CDA voelen daar weinig voor. De VVD, sinds de verkiezingen van vorige week met 11 van de 45 zetels de grootste partij in Den Haag, wil bekijken of het aantal wethouders kan worden teruggebracht van acht tot zes. Vrijdag onderhandelen de partijen verder. De CD en CP'86, die samen met vijf zetels in de nieuwe raad komen, waren niet voor de onderhandelingen uitgenodigd.