Verarmd uranium (1)

Verarmd uranium, zoals gebruikt in tankmunitie en in anti-tankmunitie (W&O 17 febr.), is wel degelijk gevaarlijk voor de gezondheid, zoals vele strijders in de Golfoorlog naderhand hebben ontdekt (Gulf war-syndroom).

Verarmd uranium wordt echter niet algemeen in munitie van de NAVO gebruikt. In vele landen, zoals Nederland, Duitsland, maar ook in het Midden-Oosten, is het gebruik van verarmd uranium in munitie verboden. Eigenlijk zijn het slechts de VS, Engeland en Frankrijk, (en natuurlijk landen die onder de invloed van de Sovjet-Unie stonden) die zich 'nog' niet door ongezonde eigenschappen van verarmd uranium hebben laten weerhouden.

Er is een goed alternatief in de vorm van wolfram. Bij de toepassing hiervan neemt een Nederlands bedrijf een vooraanstaande positie in.

    • S.R.C. van den Berg