Uitbreiding Schiphol is geen voordeel

ROTTERDAM, 10 MAART. Uitbreiding van Schiphol gaat de belastingbetaler veel geld kosten, maar levert banen op. Als de geplande uitbreiding van Schiphol niet doorgaat, kan de belasting- en premiedruk omlaag en dat zal nog meer banen opleveren. Als bovendien de schade aan het milieu wordt becijferd, wegen de kosten van Schiphol helemaal niet meer op tegen de economische voordelen.

Dat schrijven C. van Ewijk en L. Scholtens, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, deze week in het economenvakblad ESB. Ze stellen daarin dat de overheid bij de besluitvorming van Schiphol uitgaat van een ondeugdelijke rapportage. Letterlijk schrijven ze dat in de Inventarisatie Economische Effecten (IEE), de studie dat de besluitvorming rond Schiphol moet ondersteunen, een “zorgvuldige en economisch gefundeerde analyse van kosten en baten ontbreekt”.

Met de uitbreiding van Schiphol is een bedrag van 31 miljard gulden gemoeid. Dit bedrag komt vrijwel geheel voor rekening van de overheid. In het ESB-artikel wordt uitgegaan van de groei-scenario's van het Centraal Planbureau. Alleen in het optimistische scenario zal in het jaar 2015 het saldo van kosten en baten voor ons land positief zijn, namelijk 0,2 miljard gulden per jaar. Maar dan is geen rekening gehouden met de milieukosten die dan te becijferen zijn op 1,2 tot 1,9 miljard gulden.

De economen gaan bij de berekening van de milieukosten uit van van een studie van de European Federation for Transport and Environment. Daarin zijn de milieukosten van vliegverkeer voor ons land geraamd. Als kosten worden toegerekend wegens het uitstoten van het broeikasgas CO2, luchtverontreiniging, verzuring en lawaai-overlast zullen de milieukosten in 2015, afhankelijk van economische groei en van het milieubeleid van de Europese Unie, zijn opgelopen tot minstens 2,4 miljard en hoogstens 5,7 miljard gulden per jaar. (ANP)