Stellingen

Afgaande op hun prestaties in berg-etappes zitten de Nederlandse wielrenners meestal in een dal.

B.O. Vogelvang, Vrije Universiteit Amsterdam

Gezien de emoties die een belangrijke voetbalwedstrijd kan oproepen, verdient het aanbeveling om na iedere uitzending van een interland het telefoonnummer van de Stichting Korrelatie in beeld te brengen.

A. van der Ploeg, Rijksuniversiteit Groningen

Gezien het ongewoon strenge immigratiebeleid in de Verenigde Staten van Amerika dient men de aanduiding 'land van de onbegrensde mogelijkheden' niet al te letterlijk te nemen.

J.P. Penning, Rijksuniversiteit Groningen