Snelle trein moet over nieuw spoor

DEN HAAG, 10 MAART. De hoge-snelheidstrein moet over een nieuwe lijn van Amsterdam naar Rotterdam door het Groene Hart gaan rijden en vervolgens via Breda de grens met België oversteken.

Dat schrijven de ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Alders (VROM) in een voorlopig besluit over de hoge-snelheidslijn (HSL) dat zij morgen aan het kabinet voorleggen.

De HSL-nota is de tweede versie van een in het voorjaar van 1991 verschenen nota. Die nota stuitte toen op zoveel verzet dat het kabinet haar later weer introk. Het voornaamste bezwaar was dat in de nota niet de mogelijkheid was uitgewerkt van een hoge-snelheidstrein over het bestaande spoor (via Den Haag).

In de nieuwe nota is de mogelijkheid van het bestaande spoor wel uitgewerkt, maar te duur en te belastend gevonden. Alleen al een tunnel in Delft bijvoorbeeld, een berucht knelpunt, zou 1 miljard gulden kosten. De nota spreekt daarom opnieuw een voorkeur uit voor een nieuwe lijn door het Groene Hart, maar nu dichter langs de stedelijke bebouwing dan in de eerste nota. Over een nieuwe lijn kan de hoge-snelheidtrein sneller rijden dan over bestaand spoor. Alleen op het stuk van Amsterdam naar Schiphol zal de trein over bestaand spoor rijden. Door de lijn dichter langs de stedelijke bebouwing te leggen worden de kwetsbare gebieden bij Leiden en Hoogmaden ontzien.

Terwijl in de eerste nota nog onduidelijk was of de lijn ten oosten of ten westen van Zoetermeer zou lopen, is nu definitief gekozen voor het oosten van Zoetermeer. Even voorbij Leiden komt de nieuwe lijn bij Hazerswoude te liggen, wat in het voorlopige besluit van Maij-Weggen en Alders nog als een knelpunt wordt betiteld. Morgen moet het kabinet beslissen of het voor een verdiepte ligging van het spoor aldaar 70 miljoen gulden wil uittrekken. Behalve voor deze tunnelbak is er geld uitgetrokken voor drie of vier tunnels op kwetsbare plaatsen.

Ten zuiden van Rotterdam loopt de lijn naar Breda en vandaar zijn een aantal varianten mogelijk naar de grens. Op een tracé via Breda zijn de Belgen echter tegen. Die willen liever een tracé via Bergen op Zoom. De onderhandelingen hierover zijn nog in volle gang.

In de oorspronkelijke nota werd ervan uitgegaan dat de HSL ruim 3 miljard gulden zou kosten. In de nieuwe nota kost de lijn bijna 6 miljard. Dit geld is onder meer nodig voor de omleggingen bij kwetsbare gebieden, de tunnels, de tunnelbak bij Hazerswoude, een brug over het Hollands Diep en een lus om Breda. Ook is in de nieuwe nota gekozen voor een zo laag mogelijke ligging van de lijn, in plaats van op metershoge dijken. Bij een lage ligging is extra geld nodig voor waterkerende werken.