Sneeuwvlo (3)

In het bericht over de herontdekking van de sneeuwvlo (Boreus hyemalis) in België (W&O 24 febr.) wordt vermeld dat de soort ook in Nederland sinds het begin van deze eeuw niet meer gezien is.

Na de genoemde vondsten in de duinen, zijn er in de loop van deze eeuw echter verschillende nieuwe vindplaatsen gepubliceerd. Onlangs werd de huidige verspreiding van de soort in het kader van de European Invertebrate Survey (EIS)-Nederland onderzocht en Boreus bleek veel algemener te zijn dan altijd gedacht werd. Vooral in Zuid-Nederland komt de soort op vrijwel ieder heideterrein en stuifzandgebied voor.

    • Roy Kleukers
    • Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden