Recordverlies Volvo door scheiding

GOTHENBURG, 10 MAART. Het Zweedse autoconcern Volvo had vorig jaar winst kunnen maken, ware het niet dat er veel geld opzij is gezet voor de ontmanteling van de samenwerking met het Franse Renault.

Volvo maakte vanmorgen bekend dat het nettoresultaat is uitgekomen op een recordverlies van 3,46 miljard Zweedse kroon (830 miljoen gulden) na een verlies van 3,32 miljard kroon in 1992. In de resultaten over het afgelopen jaar is een post verwerkt van 5,2 miljard kroon voor het verbreken van de samenwerkingsverbanden met de Franse autoproducent Renault. Het bedrag is bestemd voor het terugkopen van belangen die Renault sinds 1990 in Volvo heeft. Begin december maakten Volvo en Renault bekend af te zien van hun voorgenomen fusie. Vooral druk van enkele directieleden en de aandeelhouders van Volvo speelde hierbij een rol.

Zonder de extra kostenpost had Volvo op winst kunnen uitkomen. In de eerste helft van het afgelopen jaar kwam er een nettowinst van 45 miljoen kroon uit de bus na een verlies van 81 miljoen kroon in de eerste zes maanden van 1992. Het exploitatieresultaat bedroeg vorig jaar 1,55 miljard kroon, terwijl 1992 nog een exploitatieverlies had laten zien van 2,24 miljard kroon De verkoop van personen- en vrachtwagens nam toe, vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar, tegen de trend van inkrimpende en stagnerende afzetmarkten in. Het concern verkocht vorig jaar 311.800 personenauto's tegen 303.800 in 1992. De verkoop van vrachtwagens nam toe van 48.100 tot 51.300. In Europa was er voor het vierde achtereenvolgende jaar sprake van een achteruitgang, maar daarentegen nam de vraag in Noord-Amerika, een grote afzetmarkt, toe. Wat betreft zijn personenwagens verwacht Volvo dit jaar een kleine opleving van de vraag. Noord-Amerika en Zuidoost-Azië blijven groeien, maar ook in Zweden en de andere Noordse landen en in Groot-Brittannië voorziet het concern een verbetering van de vraag.