Populariteit Franse premier Balladur daalt

PARIJS, 10 MAART. De Franse premier, Edouard Balladur, die zich lange tijd heeft kunnen verheugen in een grote populariteit, ziet de steun voor zijn persoon in de peilingen steeds verder teruglopen.

Volgens een Gallup-peiling in het weekblad l'Express is de populariteit van de premier, die beschouwd wordt als een kanshebbende kandidaat voor de opvolging van president Mitterrand, in een maand tijd met vijf procent teruggelopen naar 47 procent. De voortdurende sociale onrust en de werkloosheid tasten zijn imago steeds meer aan. L'Express constateert dat Balladur een politicus tussen alle andere is geworden: “Hij wordt nu gedwongen de arena te betreden, zoals ieder ander.” (Reuter)