Plan renovatie en nieuwbouw bij Zonnestraal

HILVERSUM, 10 MAART. Voor het voormalige sanatorium Zonnestraal in Hilversum, een vervallen monument van het Nieuwe Bouwen, is een nieuwe bestemming gevonden als centrum voor innovatieve gezondheidszorg. De eigenaar, het Ziekenhuis Hilversum, maakt dat vanmiddag bekend op een symposium over het gebouw, dat de architect Duiker in 1928 ontwierp voor aan tbc lijdende diamantbewerkers. Minister d'Ancona van WVC zei daar positief tegenover het plan te staan.

De totale kosten van het health resort, te exploiteren door het ziekenhuis in samenwerking met de Valkenburgse Thermae Development Compagnie, bedragen vijftig tot 55 miljoen gulden. Voor de restauratie van het hoofdgebouw (6000 vierkante meter) hoopt de gemeente op een bijdrage van zes miljoen uit de Knelpuntenpot voor jonge monumenten van het ministerie van WVC. Het hoofdgebouw moet daarbij geschikt worden gemaakt voor hedendaags gebruik, bijvoorbeeld door de toevoeging van liften, vergroting van kamers en verbetering van de sanitaire voorzieningen.

Het plan voorziet daarnaast in 9000 vierkante meter nieuwbouw: de helft voor verblijfsaccommodaties, bijvoorbeeld voor mensen die een 'gezondheidsvakantie' willen houden, en de helft voor andere functies zoals behandelkamers, therapieruimtes en een zwembad. Het oorspronkelijke plan van Duiker voorzag in een badhuis dat nooit is gerealiseerd. Het bouwvallige Dresselhuys-paviljoen wordt gesloopt en met een replica vervangen. Volgens de woordvoerder van het Ziekenhuis Hilversum past alle nieuwbouw binnen de 'bouwvlek' die in het bestaande bestemmingsplan is opgenomen. De nieuwe gebouwen komen zo dicht mogelijk in de buurt van het hoofdgebouw en worden ermee verbonden door ondergrondse of doorzichtige gangen.

In 1992 had het ziekenhuis een vergelijkbaar voorstel voor Zonnestraal gedaan, maar om aan de benodigde extra ruimte te komen wilde men het complex overkappen met een glazen stolp. Dat plan zou ruim zestig miljoen hebben gekost. Ziekenhuis Hilversum is in 1991 naar een ander gebouw verhuisd, maar gebruikt Zonnestraal nog wel voor psychiatrie en de verpleegkundige opleiding.

Toen d'Ancona minister werd, maakte ze al bekend dat behoud van Zonnestraal haar na aan het hart lag. Het plan van Ziekenhuis Hilversum voor restauratie in combinatie met nieuwbouw zei ze te beschouwen als een goed voorbeeld van “marktgerichte monumentenzorg”.

De vereniging van architectuurstudenten in Delft, Stylos, viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan met onder andere een restauratie van het dienstbodenhuisje 'De Koepel' dat in 1931 bij Zonnestraal is gebouwd. Studenten worden bij de uitvoering van de restauratie betrokken.

    • Tracy Metz