Pensioen en AOW

In de recente discussie over de AOW is één aspect niet behandeld, namelijk dat de AOW in veel bedrijfspensioenen is 'ingebouwd'.

Toen de AOW geïntroduceerd werd, was het volgens mijn pensioenfonds niet de bedoeling dat men op zijn 65ste een hoger pensioen kreeg en daarvoor hogere premie ging betalen. Het fonds beschouwde de AOW als geïntegreerd deel van het pensioen en de betaalde AOW premie werd in mindering gebracht op de oorspronkelijke pensioenpremie. Met mij hebben tienduizenden anderen de AOW premie altijd gezien als een deel van de pensioenpremie, en dus de AOW als deel van het pensioen, iets waar je recht op hebt en dat je niet door een politieke maatregel afgepakt kan worden. De AOW uitkering maakt in mijn geval één derde van mijn totale inkomen uit. Nu komen plotseling allerlei politici met technicalia aandragen: de AOW is een omslagsysteem; al heb je 35 jaar premie betaald, daarmee heb je geen recht verworven; wat je betaalde was een solidariteitsbijdrage, enzovoorts. Dat komt doordat de PvdA op ideologische gronden destijds geen kapitaalverzekering van de AOW wilde maken. De intentie was desondanks dat de AOW het karakter van een onaantastbaar pensioen zou hebben, een recht dus. De pensioen- en spaarfondsenwet is bedoeld om pensioenuitkeringen veilig te stellen, maar de AOW valt niet onder de werkingssfeer van die wet. Nu maakt onze wetgever, de Tweede Kamer, zich op om precies datgene te doen waartegen die wet ons in bescherming moet nemen. Vermindering of bevriezing van de AOW is op technische argumenten gebaseerde diefstal, door de wetgever zelve. Ik kan alle ouderen alleen maar aanraden de partijprogramma's goed te analyseren en niet op enige partij te stemmen met dergelijke voornemens.

    • H. van den Berge