Optoelektronica ontdekt luchtige aerokristallen

Een aerogel is een materiaal dat zo poreus is, dat het voor 90 procent uit lucht bestaat. De eerste aerogelen werden in 1931 gemaakt. Tegenwoordig staan ze bij technologen volop in de belangstelling.

Onderzoekers van het Engelse bedrijf DRA Malvern in Worcestershire betogen in Nature (10 maart) dat de aerogeltechniek grote mogelijkheden biedt om betere poreus silicium te maken.

In 1991 ontdekte dr. L.T. Canham van DRA Malvern dat silicium zichtbaar licht kan uitstralen (luminescentie) als men ze met elektrochemische ets-technieken zeer poreus maakt. Dit biedt perspectief om conventionele siliciumchiptechnologie in te zetten om luminescerende instrumenten te maken. Pogingen om met behulp van deze conventionele technieken extreem poreus silicium te maken dreigen echter te stranden omdat het materiaal vaak 'in elkaar klapt' als de vloeistof die bij het etsprocédé is gebruikt, verdampt.

De DRA-groep heeft nu aangetoond dat superkritisch drogen, een techniek die ontwikkeld is om het onwaarschijnlijk tere poriënnetwerk van aerogelen te creëren, ook bruikbaar is om 'aerokristallen' van poreus silicium te maken, die voor meer dan 95 volumeprocent uit lucht bestaan. Deze materialen blijken goede luminescentie-eigenschappen te bezitten en kunnen wellicht in de optoelektronica worden toegepast.