Opleiding tot leraar op 7 universiteiten

DEN HAAG, 10 MAART. De universitaire lerarenopleidingen worden geconcentreerd bij zes algemene universiteiten en een technische universiteit.

De uitverkoren instellingen richten hiervoor een Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding op. Aan zo'n centrum wordt ook een vakgroep onderwijskunde/(vak-)didactiek verbonden. Dat is minister Ritzen overeengekomen met de Vereniging voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

De universiteiten in Nijmegen, Groningen, Leiden, Utrecht en de twee Amsterdamse universiteiten mogen een aanvraag indienen voor een centrum met een alfa-, beta- en gammacluster. De technische universiteit in Eindhoven mag dat alleen voor een beta-cluster doen. Per cluster moeten minimaal twintig studenten worden opgeleid. De opleiding kan worden gevolgd na het behalen van het doctoraal examen en duurt een jaar.

De centra moeten samenwerken met een of meer lerarenopleidingen op hbo-niveau (hoger beroepsonderwijs) en in contact staan met scholen voor het voortgezet onderwijs. Jaarlijks is er voor de universitaire opleidingen maximaal 6,4 miljoen gulden beschikbaar. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten van achthonderd studenten per jaar.

De afspraken, neergelegd in een convenant met een geldigheidsduur tot en met het studiejaar 1996-1997, moeten leiden tot verbetering van de doelmatigheid en de kwaliteit van de lerarenopleidingen.