Oeso is somber over groei van de werkloosheid in Frankrijk

PARIJS, 10 MAART. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is pessimistisch over de ontwikkeling van de werkloosheid in Frankrijk. Ook als de economie binnenkort aantrekt blijft de werkloosheid, die nu op 12,2 procent ligt, zeer hoog. Maatregelen om de flexibiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten en de arbeidskosten terug te schroeven, zullen weinig effect hebben.

Een en ander staat in het gisteren gepubliceerde OESO-rapport over Frankrijk.

Volgens de OESO, waarin 24 industrielanden samenwerken, zal een geleidelijke daling van het aantal werkzoekenden zal op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar inzetten. De maatregelen van de regering-Balladur zijn volgens de OESO “algemeen van aard”.

De OESO meent dat Frankrijk het dieptepunt van het economisch dal is gepasseerd. Na een achteruitgang van het bruto binnenlands produkt in 1993 die de OESO raamt op 0,8 procent, zal het in 1994 met niet meer dan 1,1 procent groeien om in 1995 met hooguit 2,5 procent toe te nemen. De groei komt voor het grootste deel uit het buitenland. Dit jaar stijgt de export met 4,3 procent, volgend jaar met 6,3 procent. De voorspelling is vooral gebaseerd op het herstel in de VS en Groot-Brittannië en de verwachting dat ook in Europa herstel intreedt. De groei van de binnenlandse vraag in Frankrijk, die dit jaar niet meer dan 0,8 procent zal bedragen, komt voor een deel voort uit stimulering door de regering van de bouwmarkt.

De OESO waarschuwt dat het Franse overheidstekort alleen kan afnemen bij een sterke aanhoudende groei van de economie. De regering moet volgens de OESO daarom “zonder uitstel” concrete maatregelen nemen. Door vermindering van inkomsten en een snelle uitgavengroei liep het tekort vorig jaar op tot 5,8 procent van het bbp. Een deel is tijdelijk maar ook het structurele tekort nam toe. De OESO noemt het meerjarenprogramma inzake sociale zekerheid en verstrakking van het belastingstelsel “ambitieus”. Balladur mikt op een tekort van 3 procent, de norm voor de totstandkoming van een Europese monetaire unie. (ANP)