Nederland wil Duitsland weren bij herdenking

DEN HAAG, 10 MAART. Nederland vindt niet dat Duitsland moet worden uitgenodigd voor de herdenking van de invasie in Normandië op 6 juni. Bij de plechtigheid zullen de Britse koningin, koningin Beatrix, president Mitterrand en president Clinton ondermeer aanwezig zijn. Een woordvoerder van de Franse president ontkende eerder deze week dat er tussen Parijs en Bonn een verschil van mening zou bestaan over Duitse aanwezigheid bij de plechtigheid.

De woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst zegt vanochtend dat bij de herdenking van de invasie op het strand van Normandië de vertegenwoordigers van die landen passen, die deelgenomen hebben aan de landing. Ook tien jaar geleden zijn de Duitsers niet geïnviteerd. Hij kan zich wel voorstellen dat Frankrijk de gelegenheid van de Duitse overgave op 8 mei 1945 in Reims zal aangrijpen om een verzoenend gebaar te maken. De woordvoerder van Mitterrand heeft gezegd dat 'op een andere plaats en tijd een signaal gegeven zal worden dat Duitsland is gaan behoren tot de democratische volken'.

Volgens M. van Traa, buitenlandspecialist van de PvdA in de Tweede Kamer, bestaan er nu eenmaal bepaalde plekken waar je bepaalde gebeurtenissen herdenkt. Wel vindt hij het hoog tijd worden dat regering en parlement zich gaan afvragen hoe Nederland volgend jaar de bevrijding gaat herdenken vijftig jaar na dato en hoe Duitsland bij die herdenking wordt betrokken. Het is voor hem dan van belang dat Nederland mede gelet op spanningen die tussen de twee landen bestaan uiting zal geven aan de nieuwe verhoudingen met Duitsland. Het bezoek van de Duitse president Von Weiszäcker aan Nederland en de rede die hij bij die gelegenheid uitsprak hebben ruim bijgedragen aan de verbeterde verhoudingen met het buurland, aldus Van Traa. Het zal volgens hem veel tact vergen om die veranderde verhoudingen met Duitsland passend te vieren maar hij acht dat wel noodzakelijk.