'Morgen al helderheid over AOW-standpunt'

DEN HAAG, 10 MAART. Het CDA probeert volgens een woordvoerder morgen duidelijkheid te verschaffen over het AOW-standpunt in het verkiezingsprogramma. Gisteren heeft partijleider Brinkman met prominente CDA'ers overlegd om ideeën te inventariseren om uit de AOW-impasse te komen.

CDA-leider Brinkman had daarvoor onder anderen dr. J. Zijlstra (oud-premier en oud-president van De Nederlandsche Bank), T. Gardeniers (Raad van State), oud-Tweede Kamerlid H. Van Leeuwen, oud-minister van sociale zaken J. de Koning en minister K. Andriessen (economische zaken) uitgenodigd. Over het beraad zijn geen mededelingen gedaan. Ook heeft Brinkman gesproken met premier Lubbers die maandag in Maastricht zei beschikbaar te zijn voor “advies” over het AOW-conflict.

De animo om de voor vier jaar aangekondigde bevriezing van de oudedagsvoorziening te schrappen, lijkt vooralsnog niet groot. De CDA-top lijkt veel meer aan te koersen op aanvullende vormen van lastenverlichting. Die moeten zo worden gekozen dat zij alleen ten goede komen aan AOW-ers die geen of slechts een gering aanvullend pensioen hebben.

Afgezien van de vraag of, en zo ja hoe het AOW-standpunt van het CDA moet worden aangepast, buigt de partijtop zich ook over de kwestie of er een extra partijraad bijeen geroepen moet worden over de AOW.

Oud-minister Braks, die voorzitter was van de commissie die het verkiezingsprogramma schreef, wees er gisteren op dat een extra partijraad alleen nodig is als er in het programma iets wordt gewijzigd. Blijft het inderdaad bij een nadere invulling dan is dat volgens hem niet nodig.

Anderen zoals de Hilversumse burgemeester Kraaijeveld-Wouters, voorzitter van de kieskring Noord-Holland en oud-Tweede Kamerlid, vinden echter dat er hoe dan ook een partijraad moet komen om het geschonden vertrouwen van de achterban te herwinnen.