Medical American

Science & Medicine. Nieuw tweemaandelijks tijdschrift van uitgeverij Scientific American.

Losse nummers ƒ 19,95. Jaarabonnement (6 nummers) ƒ 99,00.

De uitgever Scientific American Inc., die het maandblad Scientific American uitgeeft, lanceert een nieuwe tijdschrifttitel: Science & Medicine. SM heeft dezelfde opzet als Scientific American: enkele korte rubrieken, langere artikelen geschreven door grote namen op hun vakgebied en begeleid door streng ingrijpende uitstekende redactie. De teksten in SM zijn korter dan die in Scientific American. Een artikel beslaat niet minder pagina's, maar van de drie kolommen op een pagina gebruikt de vormgever er maar twee voor tekst. De artikelen zijn bovendien ruimer geïllustreerd en de letter heeft een grootte die ijdele oudere lezers aangenaam vinden. 'We willen een tijdschrift maken dat drukke mensen willen lezen,'' schrijft hoofdredacteur Albert E. Meier in het eerste nummer.

Als het eerste nummer de toon zet voor wat komt, is er een nieuwe ster aan het firmament verschenen. Er is een overzichtsartikel voor mensen die nog niet verder dan kwamen dan hepatitis A en B en willen worden ingewijd in de varianten C, D en E. Verder wordt de moleculaire bloeddrukregeling door angiotensine en vasopressine uitgelegd, staat er een beschrijving van de problemen met AIDS-vaccins in en wordt de modieuse anti-oxydanten besproken aan de hand van vitamine E.

Naast de langere artikelen zijn er enkele korte rubrieken. AIDS Day by Day is een pagina met kort samenvattingen van de belangrijkste wetenschappelijke artikelen over AIDS. Dit maart-aprilnummer vat de AIDS-literatuur van augustus tot het eind van 1993 samen. Al het andere geneeskundig nieuws wordt daarna in twee pagina's met korte berichtjes samengevat. Het demonstreert de overtrokken media-aandacht voor AIDS.

Om te overleven moet een nieuw tijdschrift snel op zoek naar een lezerskring. Zowel de directeur van uitgeverij Scientific American als de hoofdredacteur van Science & Medicine definiëren in het eerste nummer hun ideale lezer en het verschil tussen beide profielen valt op. Hoofdredacteur Meier houdt het op beroepsbeoefenaren: artsen en medische onderzoekers. Hij gaat zowel klinisch medische als biomoleculaire artikelen plaatsen, zodat artsen wat meer begrip krijgen van moleculaire lichaamsprocessen.

John J. Hanley, de directievoorzitter van de uitgeverij, ziet de formule ruimer. Hij belooft dat psychologische en sociologische factoren van ziekte en ook de kosten gezondheidszorg hun plaats krijgen. De een-pagina lange rubriek About benefits and costs is de aanzet. In het eerste nummer wordt daarin de zin en onzin van screening op prostaatkanker behandeld. Overigens wreekt zich daar de kennelijk lange produktietijd van het blad, want onlangs hebben ankele artikelen in The New England Journal of Medicine en The Lancet nieuw licht geworpen op screenen en behandelen van prostaatkanker.

Hanley rekent nadrukkelijk ook de geïnteresseerde leek tot de doelgroep van Science & Medicine: 'Aan het eind van de 19e eeuw wisten artsen weinig over ziekte, maar hadden een specifieke, hoewel onwerkzame of zelfs schadelijke behandeling voor vrijwel iedere ziekte. Met het accepteren van de wetenschappelijke methode in de 20ste eeuw, verdwenen veel onbewezen behandelingen van het toneel, maar de bestaande houding van het publiek bleef gehandhaafd: een diep vertrouwen in, of zelfs ontzag voor de arts. De afgelopen jaren is het vertrouween dat de dokter het het beste weet verdwenen, een kritisch publiek wil informatie over en inzicht hebben de medische zorg die het krijgt.''

De artikelen zijn zeker leesbaar voor de geïnteresseerde leek. De artikelen zijn niet alleen korter, ze zijn ook wat makkelijker geschreven dan wat we van Scientific American gewend zijn. De grotere artikelen in dit nummer beginnen in de historie (Vitamine E werd in 1922 ontdekt...), met een woordenboekwijsheid (het woord vaccin betekent 'preparaat dat koepokvirus bevat om te worden gebruikt voor vaccinatie'), een fysiologisch feit (ieder dier dat op land leeft moet het verlies van water en belangrijke zouten, zoals natrium, beperken), of met kennis over een ziekte (virale hepatitis is een degenererende ontstekingsziekte waarin vooral of uitslkuitend de lever zwaar wordt becshadigd). Het kunnen de beginzinnen van dodelijk saaie artikelen zijn, maar verderop wordt het taalgebruik boeiend, zonder aan precisie in te boeten.

    • Wim Köhler