Londen besluit vandaag over uitbreiding van Brits contingent; VN-beraad over troepen in Bosnië

NEW YORK/LONDEN, 10 MAART. In New York is gisteren in VN-verband informeel overlegd over het dringende verzoek van de Verenigde Naties om UNPROFOR met tienduizend man te versterken, teneinde te kunnen toezien op de naleving van het akkoord tussen de moslims en de Kroaten. Het Britse kabinet besluit vandaag hoogstwaarschijnlijk extra troepen te sturen.

Gisteren werden in New York slechts vierduizend militairen toegezegd, die bovendien voor een deel al onttrokken zouden moeten worden aan UNPROFOR-eenheden elders in ex-Joegoslavië. Turkije bood gisteren duizend man aan, die binnen een week in Bosnië zouden kunnen zijn. Frankrijk is bereid 800 man naar Bosnië te sturen en Groot-Brittannië liet weten wellicht bereid te zijn zijn contingent bij UNPROFOR met eveneens achthonderd uit te breiden. De andere aanbiedingen waren afkomstig van de Oekraïne, Tsjechië en Argentinië. Polen bood 150 man aan voor de VN-vredesmacht in Kroatië. De Verenigde Staten, die in Bosnië geen grondtroepen willen legeren zolang er geen vredesakkoord is, boden aan de 315 Amerikaanse soldaten in Macedonië met vierhonderd man aan te vullen; aldus zouden vierhonderd Scandinaviërs vanuit Macedonië naar Bosnië kunnen worden overgeplaatst.

Over een uitbreiding van het Britse contingent in Bosnië wordt vandaag een besluit genomen door het Britse kabinet, dat volgens waarnemers vrijwel zeker tot zo'n uitbreiding zal besluiten. Mogelijk gaan de eerste extra troepen zelfs vandaag al op weg naar Bosnië.

De Amerikaanse stafchef, generaal John Shalikashvili, heeft gisteren gezegd dat 50.000 militairen nodig zullen zijn om in de toekomst toe te zien op de naleving van een eventueel vredesakkoord in Bosnië. De helft van die strijdmacht moet door de Amerikanen ter beschikking worden gesteld. Shalikashvili waarschuwde tegen optimistische schattingen dat een kleinere vredesmacht - van 20.000 tot 30.000 man - voldoende zal zijn om een vredesakkoord te controleren. “We hopen allemaal dat er minder troepen nodig zullen zijn, maar we moeten oppassen dat we er niet minder sturen omdat dat politiek beter te verkopen valt”, aldus Shalikashvili. “Ik ben erg terughoudend over de politiek gemotiveerde aantallen die soms de ronde doen. Ik zou verbaasd zijn als het aantal erg afwijkt van 50.000.” In zijn contacten met hoge NAVO-militairen in Brussel was hem gebleken dat zij eveneens de indruk hebben dat politici zich door politieke overwegingen laten leiden bij besluiten over de omvang van de toekomstige internationale troepenmacht in Bosnië. Shalikashvili zei dat er genoeg militairen moeten worden gestuurd om rampen te voorkomen zoals die zich in Somalië hebben voorgedaan. Daar werden in oktober achttien Amerikaanse militairen gedood nadat ze in een hinderlaag waren gelopen. Het NAVO-opperbevel, aldus Shalikashvili, is vastbesloten ervoor te zorgen dat elk vredesakkoord de vredesmacht zowel de omvang als de mobiliteit geeft om de vrede te garanderen. (Reuter, AFP, AP)