Kantor hekelt Europese kritiek op handelsbeleid VS jegens Japan

WASHINGTON, 10 MAART. De speciale Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor heeft gisteren fel uitgehaald naar de Europese Unie wegens haar kritiek op het handelsbeleid van de VS jegens Japan. Hij verweet de Europeanen hypocrisie en lafheid.

“We willen geen kritiek van diegenen die aan de zijlijn blijven staan en niet mee willen doen. De Europeanen zijn altijd blij wanneer ze hun jas aan kunnen houden en wij nat worden”, zo zei Kantor in een redevoering in Washington. Hij reageerde op bezorgdheid die de laatste tijd is geuit door Brussel over het Amerikaanse dreigement Japan met handelssancties te treffen als het land de markten niet verder opent.

Kantor wees het Europese verwijt dat de VS uit zijn op “geleide handel” met Japan. Hij noemde het Amerikaanse beleid “gezond verstand”. Volgens hem gaat de EU zelf in tegen de regels van vrije handel door de beperking van de import van Japanse auto's en tv-toestellen.

De Amerikaanse handelsgezant zei dat hij de EU de suggestie wil doen om met de VS samen te werken “net zoals de VS bereid zijn om de EU samen te werken.” Het aanbod van de EU om als tussenpersoon te fungeren in het Amerikaans-Japanse handelsconflict is volgens Kantor aardig, maar het zou volgens hem veel beter zijn om met zijn tweeën tegen Japan op te treden. Hij dreigde overigens de Amerikaanse handelswetgeving uit de kast te halen om Europa te dwingen zijn markt voor audiovisuele produkten te openen. Dit onderwerp werd vorig jaar december buiten het wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT gelaten.

Europese functionarissen reageerden afwijzend op Kantors uitlatingen. “Dit draagt nergens aan bij. Wij hebben ook problemen met Japan maar onze benadering is anders.”

Kantor gaf gisteren ook aan dat de VS en Japan vooruitgang boeken in hun conflict over de markt voor mobiele telefoons. Het gaat er met name om dat toestellen van Motorola in het Japanse telefoonsysteem kunnen worden gebruikt. (Reuter, AFP, AP)