Jarig Statuut wordt gevierd met 'Spelen'

DEN HAAG, 10 MAART. Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba gaan weer Koninkrijksspelen houden en de Koninkrijksdag vieren. Een mooie aanleiding daarvoor zou het veertigjarige bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn, op 15 december van dit jaar.

Het voorstel hiertoe van minister-president Paula van de Nederlandse Antillen werd gisteren in het Tweede-Kamerdebat over de wijziging van het Statuut ondersteund door minister Hirsch Ballin (Antilliaanse en Arubaanse zaken) en de grote Kamerfracties. Paula kwam met het voorstel na een suggestie van het Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks).

De Tweede Kamer gaat in overgrote meerderheid akkoord met het wetsvoorstel om Aruba binnen het Koninkrijk te houden. Maar de Kamer houdt eraan vast dat Aruba dan meer met de Antillen moet samenwerken. Dat standpunt werd gisteren vastgelegd in een motie van alle grote fracties.

De Antillen en Aruba zijn bereid tot samenwerking waar dat nodig is, maar ze willen geen verplichtingen die door Nederland worden opgelegd. Ook mag de samenwerking niet leiden tot invloed op elkaars interne bestuur, onderstreepte de Curaçaose afgevaardigde Mc William gisteren. De Arubaanse minister van justitie Croes zei dat er gewerkt wordt aan een meer gezamenlijke aanpak bij de strijd tegen de drugs en de internationale criminaliteit, douanecontrole en justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Een meerderheid van de Tweede Kamer bleef zich gisteren verzetten tegen de verzwaarde regeling in het Statuut die door de Koninkrijksregering is voorgesteld voor een mogelijke toekomstige procedure voor onafhankelijkheid van Aruba. Het gaat hier om een gekwalificeerde meerderheid van kiesgerechtigden bij een referendum en van de parlementsleden van Aruba bij zo'n besluit.