Inkopers verspillen kapitale bedragen

ROTTERDAM, 10 MAART. Het Nederlandse bedrijfsleven kan jaarlijks tien tot twintig miljard gulden besparen door beter na te denken over de inkoop van ondermeer pennen, papier en catering. Hoewel de totale inkoop de grootste onkostenpost is, geeft de bedrijfsleiding er weinig strategische prioriteit aan.

Dit zei prof. dr. J. Telgen vanmiddag in zijn oratie ter inwijding van de nieuwe leerstoel Bedrijfskundige Besliskunde en Inkoopmanagement aan de faculteit Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente.

Telgen stelt dat de 'facilitaire inkoop' binnen instellingen en bedrijven vaak een lage status heeft. “Inkoop wordt vaak beschouwd als een administratieve afdeling die wat bonnen verwerkt. Bedrijven concentreren hun aandacht met name op het verminderen van de loon- en produktiekosten terwijl deze kosten slechts enkele procenten van de omzet uitmaakt. Een besparing op de inkoop, waar zeventig procent van de omzet aan wordt gespendeerd, heeft een veel groter effect”, aldus de hoogleraar.

Om de geringe aandacht voor inkoop aan te tonen, haalde Telgen een onderzoek van adviesbureau Coopers & Lybrand aan. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts twaalf procent van de onderzochte bedrijven een inkoopplan heeft en maar 36 procent strategische prioriteit geeft aan de inkoop. “Opvallend is dat een bedrijf als Sony een inkooppercentage van ruim negentig procent van de omzet heeft, terwijl dit niet is terug te vinden in de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de inkopers.”

Behalve als keuzevak aan de technische universiteiten in Eindhoven en Twente zijn er nauwelijks mogelijkheden voor een gerichte studie van het vak 'inkoop', laat staan dat er een opleiding tot inkoper in dat reguliere onderwijs gevolgd zou kunnen worden. “Dat is bijzonder merkwaardig, als we deze situatie afzetten tegen het feit dat ruim de helft van de omzet van iedere Nederlandse onderneming door de handen van de inkoop gaat”, betoogde Telgen.

Historisch was inkoop een functionele discipline waarin met name elementen als prijs en leveringsvoorwaarden aan de orde kwamen. De toekomst ziet Telgen een radicaal andere aanpak. De inkoper moet een centrale en integrerende taak krijgen, zodat mensen in andere bedrijfsfuncties meer inzicht krijgen in de inkoopproblematiek.