Huiswerkdruk

Volgens Ed Veenstra, directeur Procesmanagement Basisvorming, heeft niemand de taakverzwaring voor leerlingen door de basisvorming voorzien (W&O, 24 feb.). Wie zoiets zegt, hoort niet in die organisatie thuis en zeker niet aan de top. Iedereen kon het op zijn vingers natellen: 15 vakken, 32 lesuren, alle vakken toetsen. Dat is flink meer dan voorheen.

Veenstra geeft vervolgens de schuld aan de leraren met een voorbeeld: een interview voor Nederlands en een onderzoekje voor aardrijkskunde zouden zijn samengevallen met iets bakken aan de hand van een Duits recept. Het zou me zeer verbazen als er nu al ergens Duits in een brugklas, want daarover gaat het, gegeven werd. Als het voorbeeld verzonnen is, wat ik vermoed, dan is dit minachting en insinuatie aan het adres van de leraren.

Volgens Michaja Langelaan, die het stuk geschreven heeft, leert navraag dat scholen met huiswerkafspraken of een flexibel onderwijssysteem nauwelijks klachten krijgen van leerlingen en ouders. Dan is het niet voldoende om de rector van één school aan het woord te laten. Die hem bovendien gewoon tegenspreekt. Mevrouw J. Leenhout van de Dalton Scholengemeenschap is de enige in het stuk die realistisch spreekt over het 'gevoel van zwaarte' bij de brugklassers.

    • D.C. Steures